Oběhová soustava krev

Nejoblíbenější videa

Oběhová soustava krev

Oběhová soustava – WikiSkripta dobré zásobování tkání živinami a kyslíkem. To již nebylo možné zajišťovat difúzí, protože ta je na velké vzdálenosti výrazně neúčinná (pomalá). U živočichů s malými tělesnými rozměry však difúze bohatě oběhovou soustavu nahrazuje.Oběhová soustava Krev (sanguis) Složení krveFunkce endokrinní soustavy. Rozdělení nervové soustavy. Centrální nervová soustava. Oběhová soustava Tělní tekutiny. Seznam všech odkazů k (pod)kapitole Složení krve (včetně jejích podkapitol). Oběhová soustava Oběhová soustava (kardiovaskulární systém, cévní soustava ) je jedna z orgánových soustav živočichů. Slouží k transportu živin, plynů a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Transportním médiem je krev .Přehled 54 Oběhová soustava 1 - krevhová soustava 1 – krev Krev (latinsky sanguis, . Krevní plazma: přibližně 55 % objemu krve. Při infekci se do těla vpraví hotové protilátky (získané pomocí genově upravených bakterií, z krve zvířat nebo z lidské krve).

Krev - Didaktická pomůcka ( oběhová soustava )

člověk má v průměru kolem 5 litrů (ženy = 4,5 -5l, muži = 5-6 l), při ztrátě větší než 1,5 l krve ohrožuje život. - okysličená krev je jasně červená, odkysličená tmavě rudá. Složení krve : v oběhu je tekutá, mimo oběh se rychle sráží. Oběhová soustava - Studuju.cz Oběhová soustava = cévní soustava = srdce+ cévy (žíly, tepny, vlásečnice) · činnost srdce a krevní oběh popsal v 17. stol. Wiliam Harwey · Obratlovci mají cévní soustavu uzavřenou Cévy · Tepny (artérie) se větví na menší tepénky. Oběhová soustava - Studuju.czfunkce: popohánění krve do krevního oběhu – svalovina se smrští a povolí, smrštění – systola, nejdříve předsíní, poté komor, povolení – diastola - přitéká do něj krev z žil, při systole krev vytlačuje; 110/70 tor (systola – 110, diastola. BIOLOGIE...oběhová a vylučovací soustava a...Dýchací soustava slouží k výměně plynů mezi tělem živočicha a okolním prostředím. . Oběhovou soustavu mají obratlovci vždy uzavřenou. Základem každé oběhové soustavy je srdce pumpující krev, čímž dává krev v cévách do pohybu.